Werkwijze

Een goed onderhouden en opgeruimd bedrijf is de beste voorzorg om ongedierte te weren en ophoping van ziekte- en bederfverwekkende micro-organismen tegen te gaan. Daarom maakt Turquase Cleaning gebruik van een goed uitgewerkt reinigings-en desinfectieplan dat perfect afgestemd is op uw bedrijfsomgeving en processen.

Alle oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen die in contact komen met levensmiddelen worden opgenomen in een plan waarin duidelijk omschreven staat wat, hoe, wanneer en door wie deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden. Ook de eigen vervoermiddelen en de koelelementen/verdampers worden opgenomen in dit plan.

Schoonmaakproces volgens een vast stappenplan

Elke productiefaciliteit en machinepark in de voedingssector is anders, maar toch kunnen we dankzij onze expertise en knowhow een vast stappenplan volgen. In onze procedure volgen wij steeds deze stappen: verwijderen grof vuil, voorspoelen, inschuimen, borstelen/schrobben, afspuiten, desinfecteren, naspoelen en inspectie.


Wij leiden onze mensen zelf op tot absolute vakmensen

Voordat nieuwe medewerkers aan de slag gaan, krijgen zij alle relevante opleidingen, met zowel algemene als specifieke cursussen. Daarna genieten zij een opleiding Industrieel reiniger in de voedingssector met individuele begeleiding op de werkvloer.

Onze medewerkers kennen het vak door en door en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook komen onderwerpen het gebied van reiniging, desinfectie, chemie, apparatuur, veiligheid regelmatig aan de orde. Verdere opleidingen zoals VCA, heftruckattest, hoogtewerkersattest en EHBO worden door ons gestimuleerd. Daarom beschikken de meesten van onze medewerkers over deze certificaten.

Kwaliteit: objectief en transparant

Om kwaliteit te garanderen vertrekken wij altijd vanuit uw noden en verwachtingen. Wij streven zonder beperking naar het resultaat dat u wenst. Daarvoor maken wij gebruik van meetbare kwaliteitssystemen die afgestemd zijn op uw bedrijf om de ISO9001-normen consequent te halen.

Werken volgens de ISO-certificering betekent werken volgens een vast protocol. Hierdoor kan men ervan uitgaan dat er volgens de strengst mogelijke voorschriften gewerkt wordt. Tijdens het schoonmaakproces zal elk risico op restantvervuiling en/of een bacteriële besmetting worden uitgesloten.

Ons inspectieteam voert ook steeds kwaliteitscontroles uit. Zij controleren de gereinigde oppervlakken zowel visueel als microbiologisch.


Visueel: controlerondes worden uitgevoerd met Easytoinspect. Dit is een inspectiesysteem waarin uw bedrijfseigen checklijsten zijn gedigitaliseerd. Zo hebben we de mogelijkheid om deze resultaten te controleren, rapporteren en analyseren. Uiteraard zullen we deze resultaten samen evalueren. Indien gewenst bieden we u ook de mogelijkheid om van dit systeem gebruik te maken.


Microbiologisch: ATP-monitoringssysteem met luminometer. Dit is een meetinstrument waarmee de hygiëne van een oppervlak eenvoudig en snel gemeten kan worden aan de hand van de hoeveelheid ATP (Adenosine Tri Phosphate). Aanwezigheid van ATP wijst op biologische contaminatie. Onze meter detecteert binnen 15 seconden de aanwezigheid van ATP op de geplaatste swab. Zo hebben we een direct afleesbaar resultaat en kunnen we veel sneller ingrijpen bij waarden die buiten tolerantie zijn.Veiligheid en welzijn op de werkvloer

Goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers vinden wij zeer belangrijk. Veiligheid op de werkvloer, maar ook de bereikbaarheid van de werkplek. Op locatie wordt bekeken of de werkdruk en de taak haalbaar is voor de individuele medewerker.

Naast de zorg voor goede arbeidsomstandigheden hecht Turquase Cleaning veel waarde aan de belangen van haar medewerkers. Er wordt geluisterd naar de individuele medewerkers en de ondernemingsraad. De meningen van de medewerkers worden meegewogen in de besluitvorming. Daarnaast onderhoudt Turquase Cleaning nauwe banden met de vakbeweging.

Het dragen van de gepaste arbeidsuitrusting is voor ons zeer belangrijk. Wij vertrouwen onze medewerkers dat zij steeds hun PBM dragen.

Belevingsonderzoeken

De ervaring van opdrachtgevers en hun medewerkers over de schoonmaak is zeer belangrijk. Daarom hanteren we naast de technische controles ook belevingsonderzoeken. Zo leggen wij accenten op die punten waar onze klanten het meeste waarde aan hechten.

Innovatie

Een continue aandacht voor verbetering betekent voor ons een voortdurende voeling met en feedback van de markt en de omgeving. Wij volgen de technologische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen op de voet. Op deze manier kunnen we onze focus en ons engagement scherp houden.

Duurzaam schoonmaken

Duurzaam ondernemen is bij Turquase Cleaning geen loze kreet. Wij werken graag mee aan een schonere en duurzame wereld door gebruik te maken van ecologisch verantwoorde producten en procedures.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x